Drenatge Limfàtic Manual ( DLM)

Fisioteràpia Drenatge Limfàtic Manual ( DLM)

El DLM és una técnica que treballa els vasos limfàtics del nostre cos per ajudar a eliminar els líquids d’exès que es troben al nostre espai intercel.lular.

Consisteix en realizar una tensió superficial i rítmica per induïr la recollida y el bombeix de limfa dins el canal limfàtic i així anirem acompanyant aquest líquid per poder ser expulsat.

És una técnica molt agradable i amb efecte sedant. Molt recomanable en casos de:

  • Cames cansades, mala circulació de retorn, limfedemes, lesions traumàtiques com contusions o esguinços, embaràs, post cirugía…
Masaje linfatico
Scroll to Top