Ones de Xoc

Les ones de Xoc és un tractament no invasiu que permet tractar diferents tipus de lesions com les tendinitis, túnel carpià, tendinosis, calcificacions, problemes de càpsula articular, esperons calcanis, fascitis plantars, disfuncions sexuals masculines ( veure uroginecologia).

Les ones sonores produïdes pel manípul es transmeten mitjançant gel d’ultrasó al cos del pacient i d’aquesta manera arriben directament a la zona a tractar. Podrem programar el nivel de pressió i la freqüència dels dispars segons el pacient.

Els efectes de les ones de xoc són:
Scroll to Top