Preus,Bonus i Regals

Fisioterapia i Osteopatia:

Fisioterapia Domiciliària:

49€ €/+2 dies set 45€
45€/+2 dies set 40€

Sòl Pèlvic:

50€
Resta 40€
40€

Acompanyamen a L’embaràs:

195€
380€

Psiconeuroinmunologia:

50€
Resta 40€
40€

Nutrició:

50€
Resta 40€
40€

Fisioestètica:

1 Sessió 1’15h ( Indiba + Pressoterapia) 50€ sessió (facial nomès indiba)
50€ sessió (facial nomès indiba)
225€

Pressoterapia:

28€
130€
250€
Scroll to Top