Kinesiotape

Fisioteràpia Kinesiotape

El Kinesiotape o vendatge neuromuscular es una técnica no invasiva que es realitza amb un esparadrap elàstic que es col.loca en estirament damunt de la lessió buscant uns objectius específics per millor el dolor, l’edema o contratures musculars.

Aquest vendatge permet realizar vida normal mentre es porta aplicat.

Kinesiotape
Scroll to Top