Kinesiotape

Fisioteràpia Kinesiotape Barcelona

El Kinesiotape o embenat neuromuscular és una tècnica no invasiva que es realitza amb un esparadrap elàstic que es col·loca en estirament damunt de la lesió buscant uns objectius específics per millor el dolor, l’edema o contractures musculars.

Aquest embenat permet realitzar vida normal mentre es porta aplicat.

Kinesiotape a Barcelona
Desplaça cap amunt